Missie

Stichting Ameezing wil een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin de gedachte over inclusiviteit leidinggevend is. Terwijl integratie betekent dat een mens zich voegt naar de heersende normen gaat inclusiviteit uit van de verschillen tussen mensen en respecteert hun verschillen in behoeften en wensen om te functioneren in de maatschappij.

Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving en erbij horen. De stichting biedt de mogelijkheid voor mensen met een beperking om samen te zingen en wil daarmee een bijdrage leveren aan het welbevinden en de gezondheid van mensen . Daarbij is de verbinding met lotgenoten een groot goed.

Doelstelling

Door zingen ontspanning ervaren, even de aandacht afleiden van de ziekte naar wat wél mogelijk is. Zingen draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van mensen en voorkomt vereenzaming. Voor mensen met een beperking is daarbij de verbinding met lotgenoten een groot goed.

Wat kan zingen met je doen ?

  • Het bevordert een ruime ademhaling
  • Je oefent speels je articulatie en je stem
  • Het stimuleert je hersenen
  • Het verlaagt stress en brengt je in een goed humeur