Over ons

Stichting Ameezing werd in het laatste kwartaal van 2019 opgericht met als doel mensen met een fysieke beperking of die anderszins in minder goede gezondheid verkeren de mogelijkheid te bieden om te zingen in een kleine groep. Sarah Mareels is zangpedagoge en verzorgt de lessen voor onze doelgroep. Zij is zich als geen ander bewust dat naast het plezier van het zingen de verbinding met lotgenoten een grote meerwaarde heeft.

Al snel na de start van de zanggroep werden we geconfronteerd met Covid-19 en de impact ervan op onze activiteiten. De online zanglessen brachten uitkomst maar het samen zingen werd gemist. De uitdagingen voor de jonge stichting zijn door Covid-19 alleen maar groter geworden en de vrijwilligers waarop de stichting steunt hebben de moed niet laten zakken. In 2021 gaan we de uitdaging
met elkaar verder aan en zetten we de nodige stappen op weg naar het realiseren van onze doelstelling.

Bestuursleden
Bieke De Mol – voorzitter
Millicent Fraser – secretaris
Loes Mak – penningmeester
Cathy Hooghiemstra- algemeen
Tom van der Colk – algemeen